Spesielt i krisesituasjoner er tid en kritisk faktor.

I webinaret viser vi deg blant annet hvordan du kan:

  • varsle og informere ansatte, pårørende, ledelse, styre, og partnere
  • mobilsere beredskapspersonell og annet personell 
  • kalle inn eksterne ressurser
  • sende ut viktig informasjon intert og eksternt til for eksempel kunder og leverandører
  • kalle inn til møter og telefonkonferanser

Med gode rutiner kan dette skje på minutter, all korrespondanse loggføres automatisk, og all informasjon blir tatt vare på.


Fyll ut skjema under og få tilgang til opptak av webinaret fra 30. november.

Merk - etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.

God fornøyelse!