Når en hendelse oppstår og den skal håndteres, handler det ofte om å finne de rette tiltakene og utføre dem. I det en hendelse inntreffer er det viktig å være godt forberedt. Dette innebærer blant annet å ha identifisert potensielle hendelser og hvilke tiltak og aksjoner som er viktige å utføre når hendelsen inntreffer.

Fyll ut skjema under og få tilgang til opptak av webinaret fra 16. november.

Merk - etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.

God fornøyelse!