Spesielt i krisesituasjoner er tid en kritisk faktor. Med CIM kan du med få tastetrykk sende ut meldinger til forhåndsdefinerte mottakere i valgte kanaler.

I webinaret viser vi deg blant annet hvordan du kan:

  • Varsle og informere ansatte, pårørende, ledelse og samarbeidspartnere
  • Mobilisere beredskapspersonell og ressurser
  • Kalle inn eksternt mannskap
  • Sende ut viktig informasjon internt og eksternt
  • Kalle inn til møter og telefonkonferanser

Meldinger eller varslinger kan også være nyttig og effektivt når det ikke haster. Med vår nye plattform eCall kan du sende meldinger eller informasjon rundt til et stort antall kontakter, som igjen kan spare deg tid og penger.

Send varsel til dine kunder, interessenter, samarbeidspartnere eller lignende, om: Informasjon om avtaler og timebestillinger, bekreftelser fra bestillingssystemer, avbrudd i tjenester som leveres, informasjon om vedlikehold med mer.

Vi viser deg mulighetene!

Fyll ut skjema under for å få tilgang til opptak av webinaret.

Merk - etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.

God fornøyelse!