Vi ser at mange brann- og redningsetater reduserer antall systemer og verktøy i hverdagen ved innføring av CIM. Det forbedrer informasjonsflyt mellom samarbeidende etater ved en hendelse, og stadig flere aktører innen brann og redning tar i bruk CIM. 

Se:

  • hvordan CIM kan brukes for å håndtere hendelser og understøtte ELS
  • CIM som verktøy for planverk og prosedyrer
  • hvordan CIM kan brukes i det daglige

Fyll ut skjema under og få tilgang til opptak av webinaret fra 8. november.

Merk - etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.

God fornøyelse!