Når du har tatt testen vil det være lettere å identifisere områder dere er gode på i dag, og hvor dere bør konsentrere videre arbeid. Beredskap er en kontinuerlig prosess, men vet du hvor dere står i dag?

Beredskapstesten kartlegger virksomheten din på følgende områder:

  • ANALYSE - Har dere kartlagt risiko og trusler knyttet til kjernevirksomheten?
  • BEVISSTHET - Er ansatte og ledelse samstemte i vurderingene?
  • HÅNDTERINGSEVNE - Har dere funksjoner og planer dere øver på?
  • FORBEDRING - Har dere rutiner for innrapportering av avvik og forbedring?

Etter testen vil du umiddelbart få tilsendt en rapport til din e-postadresse.

Lykke til!