For å kunne jobbe systematisk og målrettet med å forebygge uønskede hendelser, samt begrense skadene, er risikoanalyser og et oppdatert risikobilde viktig grunnlagsinformasjon.

Denne guiden vil forsøke å gi svar på:

  • Hva er en risikovurdering?
  • Hvorfor skal du gjennomføre dette?
  • Hvordan kan du gjøre det?

Fyll ut skjemaet på siden og last ned guiden!

Lykke til med arbeidet!