Med møtemodulen i CIM kan du organisere og gjennomføre alle typer møter, eksempelvis: ledermøter, avdelingsmøter, divisjonsmøter, prosjektmøter osv. De forskjellige møtetypene har egne maler med agendapunkter, tilhørende vedlegg og oppgavefordeling.

I dette webinaret går vi gjennom egenskapene til møtemodulen, og vi vil også vise eksempler på praktisk bruk av modulen.