En oppdatert brukerliste i CIM danner også et godt grunnlag for å forenkle pålogging til systemet gjennom en såkalt «singel sign-on» tjeneste. Dette gir en forenklet pålogging til CIM, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

I dette webinaret vil vi gå gjennom hvilke muligheter som finnes i CIM både for automatisert brukerimport og forenklet pålogging. Vi vil også se på hvilke effekter dette vil kunne ha på håndtering av en uønsket hendelse.