Hensikten med dette webinaret er å på en enkel måte forklare og vise hvordan CIM kan utnyttes på en effektiv måte for å holde oversikt under en krisehåndtering og spare tid når planer skal iverksettes.

Vi opplever at mange beredskapskoordinatorer har behov for å tilpasse CIM til nye utfordringer og sikre at verktøyet utnyttes best mulig. Det er mulig å utvikle nye arbeidsflater i systemet uten at det kommer i konflikt med en allerede registrert hendelse som er under håndtering. Håndtering kan fortsette i nytt grensesnitt.

I webinaret viser vi eksempler på arbeidsflater vi har god erfaring med og hvordan de er satt opp for en kommunes kriseledelse. Videre kort forklare hvordan man kan operasjonalisere en beredskapsplan for håndtering av pandemisk influensa.

Fyll ut skjema under og få tilgang til opptaket. Merk - etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.