Denne e-boken tar utgangspunkt i vårt markedsledende verktøy for beredskap og krisehåndtering CIM men du vil ha nytte av den også hvis du ikke er CIM-bruker, men har et ønske om å være proaktiv i din tilnærming til beredskap og krisehåndtering.

E-boken er inndelt i følgende kapittel:

  1. Hvordan ser varsling ut i CIM
  2. Proaktiv metode
  3. Ulike former for varsling
  4. Varsling til ulike interessenter
  5. Teknologi
  6. Malverk og distribusjonslister
  7. Bruker og kontaktsynkronisering
  8. Øvelse og trening
  9. Varsling med høy kvalitet

Legg igjen dine kontaktdata under og få tilgang til e-boken.

Lykke til i arbeidet med varsling og mobilisering!