I denne E-boken gir vi deg tips til hvordan du bør utarbeide dine tiltakskort og hvilken struktur du bør velge. Vi har også med konkrete forslag til tiltakskort for krisestaben, kommunikasjon og personelltjenesten (HR).

 

Fyll ut skjemaet på siden og last ned guiden!

 

Lykke til med arbeidet!