Les mer om:

 • Innredning
      Lys, klima og innredning som fungerer både til daglig og under en krise

 • Audiovisuelle hjelpemidler
      Skjerm eller prosjektor? Multiskjermsoppsett

 • Data/kommunikasjon
      Fast eller mobilt? Informasjonsdeling

 • Definere krisestab
      Hvem skal jobbe i rommet under en krise?

Fyll ut skjema og sett i gang med arbeidet. Lykke til!