Enten du er godt i gang, eller starter fra scratch, får du konkrete råd om hvordan du skal skrive en beredskapsplan, og hvordan du lykkes med å implementere den i din organisasjon. 

Du får trinnvis veiledning om:

  • Struktur. Slik bygger du opp dokumentet
  • Kapitler. Disse åtte hovedkapitlene må du ha med
  • Innhold. Stikkord for innhold i hvert kapittel og underkapittel
  • Implementering. Slik setter du planen ut i livet


Fyll ut skjemaet til høyre og kom igang med arbeidet!

Lykke til!