I en krise kan modulene for pårørendehåndtering brukes til å loggføre alle henvendelser fra rammede og pårørende, all kommunikasjon og alle personer involvert kan registres med unike referansenummer for å sikre og øke kvaliteten i dialogen.

I modulen kan det utarbeides og sendes oppdatert informasjon til alle personer og organisasjoner som er berørt av hendelsen. Du kan også bruke funksjonaliteten til å følge opp henvendelser og sende meldinger, publisere informasjon til nettsider og distribuere pårørendesvar via e-post, tekstmelding og talemelding.

I webinaret vil vi se mer på dette og vise eksempler på hvordan modulene kan tas i bruk.