Krisekommunikasjon er en viktig del av en god krisehåndtering. For å lette arbeidet med krisekommunikasjon har vi i CIM bygget egne arbeidsflater for medielogg og krisekommunikasjon. I arbeidsflatene vi har satt opp for denne kampanjen finnes det tavler for både selve kommunikasjonsdesken og kommunikasjonssjefen, med funksjoner som oppgaver, medielogg, Q&A, brief av talspersoner, internkommunikasjon.

I dette webinaret gikk vi igjennom funkasjonaliteten i arbeidsflastene basert på et konkret eksempel. Fyll ut skjema under og få tilgang til opptaket. Merk - etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.


God fornøyelse!